INVESTEREN MET EBC PLUS

Het investeringsfonds van EBC Plus ondersteunt Europese bedrijven die opereren in snel groeiende markten. We richten ons met name op markten zoals Forex, handelskredieten en andere kortlopende financieringen, nieuwe online media, vastgoed, safety en security, en zaken van milieu- en gezondheid.

U profiteert van ons netwerk waarmee groei-bedrijven worden geselecteerd. Dit is waarmee u de “plus” binnen uw beleggingsportefeuille haalt. In onze visie wordt het succes van beleggen met name bepaald door de manier waarop bescherming tegen risico’s wordt ingebouwd. Naast aandacht voor vermogensgroei legt EBC Plus de nadruk op het leggen van een "bodem" in iedere investering.

Rendement en spreiding middels een Multi Investment Strategie:

 

EBC Plus weet voor haar investeerders relatief hoge rendementen te behalen door zich nìet, zoals zoveel anderen, te richten op aandelen, obligaties en dergelijke, maar op innovaties en groeimarkten. Hierbij ligt de nadruk op Forex trading, handelskredieten en andere kortlopende financieringen, nieuwste vormen van media, vastgoed, safety & security en zaken van milieu en gezondheid.

 

EBC Plus biedt u verschillende investeringsmogelijkheden die afzonderlijk of samen een hoog rendement kunnen bezorgen.

Beperken Risico's

Hogere rendementen worden ook alleen behaald wanneer het risico op verlies zo veel mogelijk wordt beperkt. Naar onze mening is het belangrijk om eventuele risico's te spreiden, maar is het van nog groter belang om ze te beperken. In het geval van de Forex Trading wordt dit gedaan met behulp van intelligente software dat er voor zorgt dat verliezen zo laag mogelijk worden gehouden, in de andere ondernemingen van het fonds wordt dit gedaan op de daarbij passende manieren.”

EBC Plus biedt u één fonds, het Pro Active Trading Fund, dat is onderverdeeld in sub-fondsen waarmee u in twee categorieën activa kunt beleggen:

 

Categorie 1     Liquide Fonds (kortlopende beleggingen)
Beleggen in contracten met een rendement die een relatief korte looptijd hebben.

+ korte looptijden

+ uitstappen per maand

+ basisrendement

+ winstdeling

We beleggen in:
 

Forex trading (valuta contracten)

 Forex Trading door professionele traders ondersteund door artificial intelligence;

Handelsvorderingen

Financieringen zoals factoring en kortlopende kredieten;

Kortlopende leningen

Beleggen in contracten met een vast rendement.

 

Categorie 2     Equity Fonds (middellange tot langlopende beleggingen)
Beleggen in een keur van ondernemingen, welke bezig zijn met het verwerven van nieuwe marktposities of het uitbreiden van bestaande posities.

+ middellange-lange looptijden

+ tussentijds uitstappen in overleg

+ basisrendement

+ winstdeling

We beleggen in:
 

Blue Sky Real Estate
Rendement behalen uit het verschil tussen de aan-en verkoopprijs van vastgoed.

 

Global Security & Safety
Het toevoegen van digitale uitbreidingen aan bestaande en nieuwe beveiligingssystemen. 

 

Green Plus Energy

Door te investeren in een verbeterd model van een geothermische energie centrale zijn we in staat 100% hoogwaardige schone energie te produceren en te leveren waardoor we een einde maken aan de verontreiniging van land, water en lucht. Door mee te doen aan het investeren in deze onderneming draagt u ook bij aan een schoner milieu.  

 

Medical Best

Investeren in een scantechnologie die 7 jaar eerder dan een M.R.I. en mammografie ziet of zich kanker ontwikkelt. Door foute cellen herkenbaar te maken zijn we in staat de preventie toe te passen die nodig is om kanker volledig te voorkomen.

Software Development

De toepassing van artificial intelligence bij marketing en andere oplossingen voor digitale vraagstukken die door ondernemingen worden gesteld.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen belegt EBC Plus zelf ook een deel van haar winst in het compartiment “Green Plus Energy” van het Equity Fund.

Belegger disclaimer*:

Wij geven geen advies, we raden u aan altijd een adviseur te raadplegen. Rendementen zijn indicatief. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleg niet met geleend geld, u kunt uw volledige inleg verliezen. U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

WAAROM EBC PLUS? 

INVESTMENT
RISK
MONITOR 24/7
Fonds Beleggen met
WINSTDELING
 
Multi
investment  strategie
green bonds Groen BEleggen
Deelnemingen  
in Europese  
bedrijven
VEILIGE & SOLIDE INVESTERINGEN
FAMILY OFFICE
& WEALTH MANAGEMENT
VAST
 LANGE TERMIJN RENdement
MIX van
LIQUIDE BELEGGINGEN
 

 CONTACT

bel of mail ons

Telefoon:    +31 (0)20 244 28 57
Mail:           info@ebcplus.nl

Direct:        Cliënt Services

Mail:             clientservices@ebcplus.nl

Bezoekadres AMSTERDAM
 

Keizersgracht 241-3
1016 EA AMSTERDAM

NEDERLAND

Bezoek: slechts op afspraak, secretariaat
Openingstijden: ma t/m vrij 9:00 u t/m 17:30 u

BEZOEKADRES BREDA


Lage Mosten 49-63
4822 NK BREDA
NEDERLAND

 

Bezoek: slechts op afspraak, secretariaat

Openingstijden: ma t/m vrij 9:00 u t/m 17:30 u

POSTadres

Lage Mosten 49-63
4822 NK BREDA
NEDERLAND

Route
 

Beheerder en Bewaarbedrijf EBC Plus

  

Telefoon: +31 (0)20 244 28 57
 

info@ebcplus.nl
 
Stichting Bewaarbedrijf EBC Plus
Lage Mosten 49-63
4822 NK BREDA
NEDERLAND

 

Beheerder Bewaarbedrijf EBC Plus B.V. 
Keizersgracht 241-3

1016 EH  AMSTERDAM
NEDERLAND


KvK 62904612
SBI 64301
BTW NR 855006948B01
LEI-code: 724500F11B098WL22

Investment Risk Monitor ®

Gelieerde Banken / Brokers / Administratie


ING Bank N.V.
Corporate Finance
Bos en Lommerweg 291-295
1055 DX AMSTERDAM

NEDERLAND


LYNX Professional Services
Herengracht 527
1017 BV AMSTERDAM
NEDERLAND

Asset Management
d-Basics
Tinstraat 3
4823 AA BREDA

NEDERLAND


 

International Capital Markets Pty Ltd

Level 6 309 Kent Street

Sydney NSW

2000 AUSTRALIA
 

Scandinavian Capital Markets SCM AB Kistagången 16, 5th floor164 40 Kista  STOCKHOLM
 

Apex Fund Services (NL) B.V.

Van Heuven Goedhartlaan 935A
1181 LD Amstelveen NEDERLAND

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

© Copyright 2015-2020 - EBC Plus B.V.