vermogensbeheer

EBC Plus brengt de investeringen die gewoonlijk niet binnen het bereik van particulieren liggen dichterbij. Wij zorgen ervoor dat u voor uw resultaat niet afhankelijk bent van de bewegingen op de aandelenmarkten.

 

De voordelen die EBC Plus u biedt:
 

+ Optimale rendementen
+ Uitstappen per maand of op langere termijn
+ Uitkering van het rendement per kwartaal
+ Winstdeling
+ Optimale spreiding van vermogen
+ 24/7 Risk Monitor, toont de status van uw belegging.
 

EBC Plus is voor u de geschikte beleggingspartner omdat wij de kosten laag houden en u daarmee een daadwerkelijke winstdeling kunnen bieden. Afhankelijk van de mate van het risico bij een bepaalde belegging bedraagt uw aandeel tot 80%. Hierbij geldt dat EBC Plus alleen recht heeft op haar winstaandeel als de winst in een jaar meer bedraagt dan 5%. De eerste 5% rendement is namelijk altijd voor u.
 

Wij wijzen er met klem op dat onze cliëntadviseurs vrij zijn om te bepalen in welke categorie uw beleggingswensen worden ondergebracht met dien verstande dat zij onder geen beding beleggingsadvies aan u geven, uw keuze bepaalt u zelf.
 

U zult ook wel weten dat in het verleden behaalde resultaten geen enkele garantie geven voor de toekomst. Daarom houdt EBC Plus voor u nauwgezet de marktontwikkelingen in de gaten en let ook op de gebeurtenissen die zich achter de nieuwsberichten afspelen.

Beleggen in het vooruitzicht? Vraag naar de prospectus van onze fondsen.

Belegger disclaimer*:

Wij geven geen advies, we raden u aan altijd een adviseur te raadplegen. Rendementen zijn indicatief. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleg niet met geleend geld, u kunt uw volledige inleg verliezen. LET OP: U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Onze medewerkers staan voor u klaar. Heeft u vragen neem dan contact op met een van onze onderstaande team leden:

 

ONS TEAM

Beheerder en Bewaarbedrijf EBC Plus

  

Telefoon: +31 (0)20 244 28 57
 

info@ebcplus.nl
 
Stichting Bewaarbedrijf EBC Plus
Lage Mosten 49-63
4822 NK BREDA
NEDERLAND

 

Beheerder Bewaarbedrijf EBC Plus B.V. 
Keizersgracht 241-3

1016 EH  AMSTERDAM
NEDERLAND


KvK 62904612
SBI 64301
BTW NR 855006948B01
LEI-code: 724500F11B098WL22

Investment Risk Monitor ®

Gelieerde Banken / Brokers / Administratie


ING Bank N.V.
Corporate Finance
Bos en Lommerweg 291-295
1055 DX AMSTERDAM

NEDERLAND


LYNX Professional Services
Herengracht 527
1017 BV AMSTERDAM
NEDERLAND

Asset Management
d-Basics
Tinstraat 3
4823 AA BREDA

NEDERLAND


 

International Capital Markets Pty Ltd

Level 6 309 Kent Street

Sydney NSW

2000 AUSTRALIA
 

Scandinavian Capital Markets SCM AB Kistagången 16, 5th floor164 40 Kista  STOCKHOLM
 

Apex Fund Services (NL) B.V.

Van Heuven Goedhartlaan 935A
1181 LD Amstelveen NEDERLAND

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

© Copyright 2015-2020 - EBC Plus B.V.