ProActive Trading Fund 

Essentiele Informatie

Juridische status

Het fonds is per 17 maart 2015 opgericht als beleggingsfonds voor gemene rekening en heeft dus geen rechtspersoonlijkheid. De beheerder staat bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerd als uitgezonderde beheerder  van beleggingsinstellingen.

Het proActive Trading fonds is een Multi Strategy fund waarbij specifiek wordt gediversifieerd over verschillende beleggingsonderdelen. 

Kenmerken van het ProActive Trading Fund


+ deelname vanaf 100.000,- euro;

+ basis rendement 5%* op jaarbasis;

+ verwacht totaal rendement op jaarbasis, 20%*, bruto;

+ jaarlijkse winstdeling;

+ maximale looptijd, doorlopend;

+ desgewenst uitstappen, per maand.

Verwacht indicatief jaarlijks netto rendement 2020

 

✓ van de 20% gaat 2% management fee af = 18%;

✓ over de eerste 5% rendement vraagt EBC Plus geen performance fee.

✓ Performance fee 20% x (18-5)=2,6%

✓ Uw indicatief rendement 18%-2,6 = 15,4% NETTO.

Rendement en risicobeheersing:

 

EBC Plus weet voor haar investeerders relatief hoge rendementen te behalen door zich nìet, zoals zoveel anderen, te richten op aandelen, obligaties en dergelijke, maar op innovaties en groeimarkten. Hierbij ligt de nadruk op Forex trading, handelskredieten en andere kortlopende financieringen, nieuwe online media, vastgoed, safety & security en zaken van milieu en gezondheid.

 

EBC Plus biedt u verschillende investeringsmogelijkheden die afzonderlijk of samen een hoog rendement kunnen bezorgen.

 

Hogere rendementen worden ook alleen behaald wanneer het risico op verlies zo veel mogelijk wordt beperkt. Naar onze mening is het belangrijk om eventuele risico's te spreiden, maar is het van nog groter belang om ze te beperken. In het geval van de Forex Trading wordt dit gedaan met behulp van intelligente software dat er voor zorgt dat verliezen zo laag mogelijk worden gehouden, in de andere ondernemingen van het fonds wordt dit gedaan op de daarbij passende manieren.”

Wilt u meer weten over onze beleggingsstrategie, vraag dan nu de prospectus aan.

* rendementen zijn indicatief, de in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Beheerder en Bewaarbedrijf EBC Plus

  

Telefoon: +31 (0)20 244 28 57
 

info@ebcplus.nl
 
Stichting Bewaarbedrijf EBC Plus
Lage Mosten 49-63
4822 NK BREDA
NEDERLAND

 

Beheerder Bewaarbedrijf EBC Plus B.V. 
Keizersgracht 241-3

1016 EH  AMSTERDAM
NEDERLAND


KvK 62904612
SBI 64301
BTW NR 855006948B01
LEI-code: 724500F11B098WL22

Investment Risk Monitor ®

Gelieerde Banken / Brokers / Administratie


ING Bank N.V.
Corporate Finance
Bos en Lommerweg 291-295
1055 DX AMSTERDAM

NEDERLAND


LYNX Professional Services
Herengracht 527
1017 BV AMSTERDAM
NEDERLAND

Asset Management
d-Basics
Tinstraat 3
4823 AA BREDA

NEDERLAND


 

International Capital Markets Pty Ltd

Level 6 309 Kent Street

Sydney NSW

2000 AUSTRALIA
 

Scandinavian Capital Markets SCM AB Kistagången 16, 5th floor164 40 Kista  STOCKHOLM
 

Apex Fund Services (NL) B.V.

Van Heuven Goedhartlaan 935A
1181 LD Amstelveen NEDERLAND

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

© Copyright 2015-2020 - EBC Plus B.V.