Fonds Informatie

Ons fonds gebruikt de Multi Investment Strategie bij het kiezen van haar beleggingen

Dit betekent dat er zoveel mogelijk wordt gespreid om de risico's die gepaard gaan met investeren te beperken

Beleggen in een Fonds

Het is belangrijk om de juiste keuze te maken uit de opties waarmee u die risico's kunt afdekken en spreiden. Het proActive Trading Fonds van EBC Plus haalt zijn voordeel uit de speciale momenten waarop bedrijven de grootste kans hebben om winst te maken en hun aandelenwaarde te laten stijgen.

Wanneer een bedrijf de markt verovert, wanneer een bedrijf zich uitbreidt en wanneer er een nieuw product of dienst op de markt komt, zijn wij degenen die de investering op een ontwrichtende manier overnemen. Dit zijn de stijgingen van de marktwaarde van bedrijven waar institutionele beleggers naar op zoek zijn. EBC Plus heeft dankzij haar netwerk in business toegang tot bedrijven waar deze momenten zich voordoen. Zo krijgt u met EBC Plus het “plus” uit uw investeringen.

 

ProActive Trading Fund
Essentiële Informatie ProActive Trading Fund


ProActive Trading Fund
Juridische status

Het fonds is per 17 maart 2015 opgericht als beleggingsfonds voor gemene rekening en heeft dus geen rechtspersoonlijkheid. De beheerder biedt het fonds aan waarbij de minimale deelname EUR 100.000, betreft na kosten. 

 

AFM (Autoriteit Financiële Markten)
De beheerder staat bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerd als uitgezonderde beheerder van beleggingsinstellingen

Risico's & EID

Lees altijd het investeringsmemorandum en de EID (Essentieel Informatie Document). Raadpleeg een financieel adviseur als u vragen heeft. U kunt uw volledige inleg verliezen. Dit fonds valt in risicoklasse 7. Dit is de hoogste categorie. Meer informatie treft u aan in de Investeringsmemorandum en de EID.

 

Jaarlijks rendement*

5% per jaar, na kosten (effectief rendement)
20% bonus rente, na kosten middels winstdeling

 

Algemene informatie
Het doel van ProActive Trading Fund is om aan beleggers een aantrekkelijk aanbod te kunnen doen, dat kansen geeft op hogere rendementen middels een automatische
spreiding van het portfolio om het risico te beperken..


Kernpunten van uw investering:
Investeren vanaf EUR 100.000,-*
Mix van iliquide & liquide Investeringen*
Uitstappen per kwartaal*
Beleggen met winstdeling (20%)*

Wij hebben het volgende beleggingsbeleid op het oog en schatten de winstverwachtingen bij een positieve ontwikkeling in de afzonderlijke segmenten als volgt
in. Wees bewust van de risico's. Lees altijd de EID.

Spreiding Vermogen
directe participaties 30%
(winstverwachting per jaar ca. 15%)*

beurs verhandelde 30%
(winstverwachting per jaar ca. 9%)*

zakelijke obligaties 30%
(winstverwachting per jaar ca. 9%)*

kortlopende leningen 10%
(winstverwachting per jaar ca. 7%)*

 

Beleggingsdoelstelling*
Het genereren van een absoluut rendement op lange termijn (minimaal 5 jaar) bedraagt tussen de 10%-20% per jaar na kosten, middels factoring ,handelsfinancieringen, beursbeleggingen en deelnemingen, mix van liquide investeringen. Het fonds is een fonds voor gemene rekening. Open End dus participanten kunnen vrij in en uitstappen. 


Niet beursgenoteerd
Het fonds is niet genoteerd op een gereglementeerde markt.
Open end, uitgifte en inkoop van participaties en daaraan verbonden kosten. Het fonds is
open end.

Per Kwartaal kunnen er Participaties worden uitgegeven tegen betaling van de nettovermogenswaarde per
participatie plus kosten, gedefinieerd in paragraaf 13

 

Vergoedingen en kosten:
De beheerder kan de volgende vergoedingen in rekening brengen.
1. Een vaste beheervergoeding van 1/ 12% per maand over de intrinsieke waarde van het
Fonds (de ‘’Netto Vermogenswaarde") per de eerste dag van de nieuwe maand,
achteraf te voldoen;
2. Een performance vergoeding van 20% van de winst;
3. Performance Fee op basis van ‘High Watermark” winstinhoudingen (20%) per jaar
slechts op het surplus van de winst ten opzichte van het vorige jaar.
4. Een administratie vergoeding van maximaal 1/12% per maand over de intrinsieke
waarde van het Fonds (de "Netto Vermogenswaarde") per de eerste dag van de nieuwe
maand, achteraf te voldoen:
(iiii) Transactie gerelateerde kosten: afhankelijk van product / makelaar en broker.
(iiiii) Uitgiftekosten van maximaal 2%:
(iiiiii) Inkoopkosten van maximaal 2%.


Transparantie en Risico Management:

Open en Transparantie met Risk Monitor Programma. 24/7 inzage in de actuele
boekingsresultaten van het fonds. Investeerders krijgen per kwartaal een factsheet toegezonden

 

Documenten t.b.v. het proActive Trading Fonds (PATF)

1) EID (Essentieel Informatie Document) PATF 2021
(direct te downloaden)

2) Inschrijf formulier PATF 2021
(direct te downloaden)

3) Investerings Memorandum PATF 2021
(direct te downloaden)


4) Beleggings Strategie PATF 2021
(beleggings strategieën opvraagbaar via e mail)


Belegging Disclaimer*:

Koersen en rendementen welke hierboven zijn genoemd zijn indicatief en afhankelijk van de onderliggende waarde van de beleggingen. In het in het verleden behaalde resultaten
bieden geen garantie voor de toekomst. Lees de EID en de prospectus. Deze zijn vrij opvraagbaar bij de beheerder. Het fonds kent de hoogste risico categorie (7). Meer over de risico's treft u aan in de EID. Lees altijd het investeringsmemorandum. U kunt uw volledige inleg verliezen. Raadpleeg daarom een financieel adviseur als u vragen heeft. U kunt het document hieronder downloaden.

 

Meer informatie over onze beleggingen?

Telefoon +31 (0)20 244 28 57

WhatsApp (klik hier)

E-Mail info@ebcplus.nl