Waarvoor gebruiken we uw Persoonsgegevens?

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk als financiële dienstverlener zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt de EBC uw persoonsgegevens. We hebben zorgvuldig vastgelegd hoe we dat doen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met onze Klantenservice belt. Ook als u één van de websites van de EBC bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die een website van de EBC bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer particuliere klanten van EBC en hun wettelijke vertegenwoordigers. Ook verwerken we persoonsgegevens van bestuurders, gevolmachtigden, directe of indirecte aandeelhouders of contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van EBC.

EBC verwerkt ook persoonsgegevens van personen die geen klant van EBC zijn. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens die EBC verwerkt van begunstigden van betaaltransacties, bankgaranties of letters of credit, of van debiteuren van klanten die hun vorderingen op debiteuren aan EBC of en dienst partners / adviseurs hebben verpand.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe de EBC omgaat met hun persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

De EBC verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 • Wij verwerken persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van contracten met klanten, zoals het openen van een betaalrekening of het sluiten van een investeringsovereenkomst, voor het onderhouden van onze relatie met klanten, en voor het afwikkelen van betaaltransacties en andere financiële transacties van klanten of derden. Zo leggen wij bijvoorbeeld naam en adresgegevens vast van een klant of zijn vertegenwoordigers en passen wij bij wijziging deze gegevens aan. Bij de uitvoering van bijvoorbeeld een betaalopdracht verwerken wij naam en rekeningnummer van de opdrachtgever en rekeningnummer van de begunstigde. Ook verstrekken wij op verzoek van de klant zijn persoonsgegevens aan derden, bijv. bij afgifte van een standaard bankverklaring of adresgegevens voor levering in het kader van participaties en deelnemingen.
   

 • Wij gebruiken persoonsgegevens van klanten voor interne analyses en productontwikkeling. Hierdoor kunnen wij onze producten en diensten voor onze klanten verbeteren.
   

 • Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren verwerken wij persoonsgegevens van onze (potentiële) relaties, zoals adresgegevens, e-mailadres en uw bezoek aan onze webpagina's. Op basis van gegevens uit interne, externe bronnen en uw bezoek aan onze webpagina’s, zoals Mijn client login, kan EBC u passende en gerichte commerciële aanbiedingen doen, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet.
   

 • De EBC is medeverantwoordelijk voor de veiligheid en integriteit van de beleggingsinstelling, de groep waarvan de EBC deel uitmaakt en de financiële sector. Om de veiligheid en integriteit te waarborgen maakt de EBC gebruik van en neemt zij deel aan waarschuwingssystemen. Wij verwerken daarvoor persoonsgegevens van onze relaties. Ook houden wij IP-adressen van sitebezoekers bij om fraude zoals cybercrime, trojan en phishing tegen te gaan.
   

 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen verwerkt EBC persoonsgegevens van relaties. Bijvoorbeeld voor het identificeren en verifiëren van onze klanten. Hiermee voldoet de EBC aan de wettelijke identificatieplicht. Iedere bank heeft deze identificatieplicht. Daarnaast moet de EBC voldoen aan internationale wetten en regelingen die ons voorschrijven om persoonsgegevens te verwerken.

Beheerder en Bewaarbedrijf EBC Plus

  

Telefoon: +31 (0)20 244 28 57
 

info@ebcplus.nl
 
Stichting Bewaarbedrijf EBC Plus
Lage Mosten 49-63
4822 NK BREDA
NEDERLAND

 

Beheerder Bewaarbedrijf EBC Plus B.V. 
Keizersgracht 241-3

1016 EH  AMSTERDAM
NEDERLAND


KvK 62904612
SBI 64301
BTW NR 855006948B01
LEI-code: 724500F11B098WL22

Investment Risk Monitor ®

Gelieerde Banken / Brokers / Administratie


ING Bank N.V.
Corporate Finance
Bos en Lommerweg 291-295
1055 DX AMSTERDAM

NEDERLAND


LYNX Professional Services
Herengracht 527
1017 BV AMSTERDAM
NEDERLAND

Asset Management
d-Basics
Tinstraat 3
4823 AA BREDA

NEDERLAND


 

International Capital Markets Pty Ltd

Level 6 309 Kent Street

Sydney NSW

2000 AUSTRALIA
 

Scandinavian Capital Markets SCM AB Kistagången 16, 5th floor164 40 Kista  STOCKHOLM
 

Apex Fund Services (NL) B.V.

Van Heuven Goedhartlaan 935A
1181 LD Amstelveen NEDERLAND

 • Facebook - White Circle
 • Twitter - White Circle
 • LinkedIn - White Circle

© Copyright 2015-2020 - EBC Plus B.V.