INVESTMENT NIEUWS

EBC PLUS BIEDT INVESTERINGSMOGELIJKHEID HERNIEUWBARE ENERGIE DIRECTIVE (EU) - GEOTHERMAL ENERGY

EBC Plus 

 foto: kust bij Douglas Isle of Man - mogelijke locatie van de nieuwe energiecentrale.

 

De richtlijn hernieuwbare energie stelt regels vast voor de EU om haar doelstelling van 20% hernieuwbare energie tegen 2020 te bereiken.
 

Eerder dit jaar kreeg EBC Plus een uitnodiging van het Gouvernement van de Ilse of Man (Britse Eilanden) een aanbieding te doen voor de implementatie van een nieuwe energie centrale die volledig voldoet aan deze eisen.

 

HANDEL IN GROENE ENERGIE “Green Energy Plus” is het fonds van EBC Plus dat belegt in de energietransitie, dit wil zeggen dat het de overgang van energiewinning uit fossiele brandstoffen naar niet-milieubelastende energiebronnen ondersteunt.

 

Enerzijds doet het fonds dit door de ontwikkeling te ondersteunen van het nieuwe type geothermische energiecentrale, ontwikkeld dor Geo2Energy, die elektriciteit produceert zonder vervuiling en uitstoot van CO2 te veroorzaken. Met gebruik van de aardwarmte zal de energiecentrale voor vijftig jaar en langer een constante hoeveelheid energie produceren.

 

Anderzijds ondersteunt het fonds de opslag en doorverkoop van groene stroom, opgewekt door zonnepanelen en windmolens. Zonnepanelen en windmolens leveren niet een constante hoeveelheid energie waardoor er pieken en dalen bestaan op de markt van vraag en aanbod.

 

De onderneming die door het fonds wordt ondersteunt, koopt stroom in op het moment dat er een overmaat aan energie wordt geproduceerd en verkoopt de stroom op de momenten dat de vraag de productie van stroom overtreft. De inkoop en verkoop van de elektriciteit geschiedt feitelijk.

 

De ingekochte stroom wordt opgeslagen in zogenaamde batterij packs. Hun behuizing kan worden vergeleken met een 40-voets zeecontainer. Deze batterij packs worden gestapeld en aaneengeschakeld neergezet.

 

Snelle transacties voor meer winst

Door het gebruik van geoctrooieerde technologie is de opname- en uitgifte capaciteit van de batterij packs groot, in 1,5 uur kunnen de accu’s worden geladen en vervolgens de opgeslagen elektriciteit aan het net afgeven. Dit hoge tempo zorgt voor een zo groot mogelijk aantal transacties en daarmee voor een zo groot mogelijke winst.

 

Wilt u meer weten over deze investeringsmogelijkheid neem dan contact op met: clientenservices@ebcplus.nl 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

EBC PLUS NEEMT MAATREGELEN I.V.M. EU PRIVACY WETGEVING

June 7, 2017

1/3
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Beheerder en Bewaarbedrijf EBC Plus

  

Telefoon: +31 (0)20 244 28 57
 

info@ebcplus.nl
 
Stichting Bewaarbedrijf EBC Plus
Lage Mosten 49-63
4822 NK BREDA
NEDERLAND

 

Beheerder Bewaarbedrijf EBC Plus B.V. 
Keizersgracht 241-3

1016 EH  AMSTERDAM
NEDERLAND


KvK 62904612
SBI 64301
BTW NR 855006948B01
LEI-code: 724500F11B098WL22

Investment Risk Monitor ®

Gelieerde Banken / Brokers / Administratie


ING Bank N.V.
Corporate Finance
Bos en Lommerweg 291-295
1055 DX AMSTERDAM

NEDERLAND


LYNX Professional Services
Herengracht 527
1017 BV AMSTERDAM
NEDERLAND

Asset Management
d-Basics
Tinstraat 3
4823 AA BREDA

NEDERLAND


 

International Capital Markets Pty Ltd

Level 6 309 Kent Street

Sydney NSW

2000 AUSTRALIA
 

Scandinavian Capital Markets SCM AB Kistagången 16, 5th floor164 40 Kista  STOCKHOLM
 

Apex Fund Services (NL) B.V.

Van Heuven Goedhartlaan 935A
1181 LD Amstelveen NEDERLAND

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

© Copyright 2015-2020 - EBC Plus B.V.