Pro Actieve Strategie

Onze fondsen gebruiken de Multi Investment Strategie om een ​​divers en solide rendement te behalen

Dit betekent dat het beleggingsbeleid dusdanig is opgezet om de risico's te beperken en winst te maximaliseren

Proactief beleggings beleid

De onderliggende beleggings strategieen en investeringsfonds(en) van EBC Plus vinden hun voordeel in de bijzondere momenten waarop bedrijven de grootste kans hebben om winst te maken en hun aandelenwaarde te laten stijgen. Dit zijn de momenten aan het begin waarop een bedrijf de markt verovert, wanneer een bedrijf uitbreidt en wanneer een nieuw product of dienst op de markt komt. Dit zijn de stijgingen van de marktwaarde van bedrijven waar institutionele beleggers naar op zoek zijn. EBC Plus heeft dankzij haar netwerk in business toegang tot bedrijven waar deze momenten zich voordoen. Dit is hoe u met EBC Plus het “plus” uit uw investeringen haalt.

 

De investeringsfondsen van EBC Plus vinden hun voordeel in de bijzondere momenten waarop bedrijven de grootste kans hebben om winst te maken en hun aandelenwaarde te laten stijgen. Dit zijn de momenten aan het begin waarop een bedrijf de markt verovert, wanneer een bedrijf uitbreidt en wanneer een nieuw product of dienst op de markt komt.

 

Traditioneel & vernieuwend

Traditionele institutionele beleggers zijn op zoek naar dergelijke investeringen. EBC Plus heeft dankzij haar netwerk in business toegang tot bedrijven waar deze momenten zich voordoen. Op deze wijze profiteert u van de mooie rendementen die ons fonds kan bieden*

Defensief beleggen
Het doel van de strategieen van het beleggingsfonds is om een ​​aantrekkelijk aanbod te doen aan investeerders die kans ziet hun vermogen op te bouwen met mooie projecten. Alle geselecteerde fondsen werken volgens het principe "niet alle eieren in één mandje leggen". Het Pro Active Trading Fund is een fonds dat streeft naar een minimaal rendement van 5% op jaarbasis. Alles hierboven zal leuk zijn. Het Pro Active Trading Fund is een fonds dat voor het minderheidsbelang belegt in de zogenaamde valutafondsen als afdekking voor de komende jaren, het fonds ziet in deze markt een hoger rendement dan bij traditionele beleggingen zoals in aandelen.

Spreiden en risico management

Wij hebben onze eigen methode ontwikkeld om een ​​gespreide beleggingsportefeuille op te bouwen waarmee u meer rendement kunt behalen zonder onverantwoorde risico's te nemen. Het geheim zit natuurlijk in een goed doordachte strategie.

De combinatie van verschillende investeringsvormen zoals participatie en deelnemingen in, onroerend goed, nieuwe vormen van hernieuwbare energie, medische innovatites en media, Investeren in aandelen, obligaties bieden een kans op een hoger rendement bij een evenredige risicovermindering.

 

Er is echter ruimte voor traditionele beleggingen zoals een aandelenfonds als op enig moment het Pro Active Trading Fund verwacht dat het rendement daar sneller zal stijgen dan bij de oa. valutafondsen, er proactief kan worden overgestapt naar een aandelenfonds of ander fonds van EBC Plus.

 

Investeren met winstdeling

EBC Plus is voor u de juiste investeringspartner omdat we de kosten laag houden zodat we u een reëel winstaandeel in onze fondsen kunnen bieden. Dit percentage is doorgaans maximaal 20% van de gerealiseerde winst (high watermark).

Zeker voor investeringen op langere termijn kan EBC Plus een waaier aan zorgvuldig geselecteerde investeringen aanbieden volgens een doordachte strategie bij het vormen van uw portefeuille. Wilt u weten hoe dit in uw voordeel kan werken? Lees dan de brochure van onze fondsen.


Vragen?

Als u vragen heeft bel of e-mail ons.

Telefoon: +31 (0)20 244 28 57
e-Mail: info@ebcplus.nl